Trastorno limite de la personalidad

trastornolimite.com
Trastorno límite de la personalidad (TLP)

Contacto

Barcelona - Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Programa TLP
Dirección.:
Rambla Verge de la Mercè, 1
Edifici Molí
Esplugues de Llobregat
Barcelona
08950
España

Información general

Información general:
 
 
El Programa Trastorn Límit de la Personalitat (T.L.P) és un programa comunitari i transversal que té com a objectiu diagnosticar i tractar de manera intensiva a persones amb sospita de T.L.P.
 
Objectius:
 
1-. Detectar aquells casos tributaris de seguir una intervenció psicoterapèutica en el programa definint quin és el nivell d'intervenció que correspon.
 
2-. Oferir un tractament integral i intensiu que cobreix les necessitats avaluades individuals i d'entorn (família...) inspirat en un model d'assistència biopsico-social i espiritual.
 
3-. Donar suport tècnic a la xarxa primària i hospitalària de salut mental amb la detecció i maneig de la patologia i molt especialment en aquells casos més greus.
 
4-. Garantir el vincle terapèutic i la continuïtat d'assistència proposant en tot moment el nivell d'intervenció que potencií la responsabilitat i l'autonomia del pacient.
 
5-. Oferir un tractament basat en la col.laboració, accessible, continu i intens que eviti la iatrogènia i la cronificació.
 
El pacient romandrà al programa T.L.P per un temps mig de 24 mesos. A l'alta, el pacient continuarà el tractament en els recursos de la xarxa.
 
El programa Trastorn Límit de la Personalitat atén a la població del Baix Llobregat, concretament, a un total de 462.292 habitants.
 
Buscar